رویه های ارسال سفارش

رویه ارسال سفارشات طبق قوانین و مقررات شرکت در بسته بندی های شرکتی با نایلونهای آرم دار شرکت و یا نایلونهای حبابدار استاندار و لفافه پیچی کامل خواهد بود 

ارسال به شهرهایی که شرکت راه آهن ایران ایستگاه دارد با شرکت راه آهن و یا با باربری معتبر خواهد بود 

بار حتما بیمه خواهد شد لذا خواهشمندیم از تحویل گرفتن بسته بندی های مخدوش و یا معیوب جدا خودداری فرمایید و حتما از شرکت حمل درخواست خسارت و عودت بار کنید